TeamCoaching to innowacyjna metodologia szkoleniowa zorientowana
na pracę grupową. Uczestnicy szkolenia wcielają się w różne
role i wykonują zróżnicowane zadania w interaktywnych grupach. Środowisko
szkolenia przyjmuje formę symulacji organizacji lub przedsiębiorstwa.
Celem szkolenia jest zwiększenie szans na zatrudnienie
oraz promocja samorozwoju i samowiedzy a także rozwój kluczowych
umiejętności tj. współpraca, odpowiedzialność kierownicza, rozwiązywanie
problemów, przedsiębiorczość itp.home >>>